Årsmøte

Praktisk info

Fra: 12.02.19 18:30

Til: 12.02.19 21:30

Forening: Follo sopp- og nyttevekstforeningen

Region: Viken

Pris medlem: Gratis:

Dette arrangementet er kun for medlemmer

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Årsmøte i Follo Sopp- og nyttevekstforening

Sted: Waldemarhøy kultursenter, Kloumansalen, Ski

Saksliste:
1. Innledning/konstituering
 Valg av møteleder
 Til stede/antall stemmeberettigede
 Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding for 2018
3. Regnskap for 2018 og revisjonsberetning
4. a) Budsjett og aktivitetsplan for 2019
b) Innkomne forslag
5. Valg av
a) Nytt styre
b) Revisor
c) Valgkomité
d) 3 representanter til Forbundets årsmøte den 6. – 7. april.

Valgkomiteens innstilling, regnskap for 2018 og budsjett for 2019 legges fram på årsmøtet.
Vel møtt!

Øvrig program:
Even Woldstad Hanssen vil ha en presentasjon av Sabima, som vi har mye samarbeid med. Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold.
Se deres hjemmeside: https://www.sabima.no/

Det blir servering av kaffe og kaker. Utlodning.