Kjuketur med artskartlegging

Praktisk info

Fra: 28.05.19 18:00

Til: 28.05.19 22:00

Forening: Follo sopp- og nyttevekstforeningen

Region: Viken

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Bli med på spennende kartlegging innerst i Bunnefjorden

Har du lyst til å lære mer om kjuker? Vi drar på tur til åsen mellom Nessetveien og Bekk innerst i Bunnefjorden.

Der er det tidligere funnet sjeldne arter som sjokoladekjuke, gul snyltekjuke, klengekjuke og flammekjuke – i tillegg til mange andre.

Vi kommer til å bevege oss i variert, stiløst terreng med både granskog, furuskog og innslag av edelløvtrær. Oppstigningen er ganske bratt og ulendt, men mot toppen av åsen flater det ut. Det er stedvis mye død ved og stort potensial for spennende kjukefunn!

Se også:

Mer informasjon