Soppkontroll ved Solheim, Svartskog

Praktisk info

Dato: 20.09.20

Tidspunkt: 14:00 - 16:00

Adresse: Bekkenstenveien 13, 1420 Svartskog, Norge

Sted: Solheim grendehus

Forening: Follo sopp- og nyttevekstforeningen

Region: Viken

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere

Her det stort artsmangfold av sopp, med gode muligheter for å finne de beste matsoppene!