Soppkontroll ved Solheim, Svartskog

Praktisk info

Dato: 22.09.19

Tidspunkt: 14:00 - 16:00

Sted: Bysetermosan markahytte

Forening: Follo sopp- og nyttevekstforeningen

Region: Viken

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere

Her det stort artsmangfold av sopp, med gode muligheter for å finne de beste matsoppene!