Soppkontroll ved Stallerudhytta, Siggerud

Praktisk info

Dato: 04.09.22

Tidspunkt: 14:00 - 16:00

Adresse: Vevelstadveien 81, 1404 Siggerud, Norge

Sted: Stallerudhytta, Siggerud

Forening: Follo sopp- og nyttevekstforeningen

Region: Viken

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere

I dag er det Soppens dag, som er en felles markering i Norge, Sverige og Danmark. Soppens dag faller alltid på den første søndagen i september, og hensikten er å sette fokus på en gruppe organismer som for det meste lever i det skjulte og spiller en svært viktig rolle i naturen. Benytt dagen til soppjakt og sett en ekstra spiss på middagen når du kommer hjem.

Vi oppfordrer til sopptur i Sørmarka/ Bukkesti med felles soppkontroll ved Stallerudhytta etter turen. Stallerudhytta er en speiderhytte som ligger på gangveien midtveis mellom Langhus og Siggerud.

Buss 510 (Bøleråsen) har endeholdeplass øverst på Bøleråsen der det også er god parkering. Herfra går det flere merkede stier gjennom marka. Man kan også parkere ved Joker i Vevelstadveien, gå tvers over veien og fortsette på gangvei mot sør til Damplassen og ta turen sør og øst for Fugleåsen. Eller parkere ved Haugjordet ungdomsskole og gå gjennom åsen og skogholtene på nordsiden (Steinsoppterreng). Gangveien gjennom skogen fører til Damplassen og videre til Stallerudhytta. Gå til http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/?id=75 for turkart gjennom marka. Stallerudhytta er merket med en blå ring. Turstiene er stiplet og gangveier er merket med blått. Gangbrua over Vevelstadveien kan brukes hvis man kommer fra Assuren-området. Det er mange stier fra andre utgangspunkt enn de nevnte, både fra Siggerud og fra utkanten av marka.

OBS! Vi har også soppkontroll på Bysetermåsan:
https://follo.soppognyttevekster.no/arrangementer/soppkontroll-pa-bysetermasan/