Soppkontroll ved Stallerudhytta, Siggerud

Praktisk info

Dato: 18.09.22

Tidspunkt: 14:00 - 16:00

Adresse: Vevelstadveien 81, 1404 Siggerud, Norge

Sted: Stallerudhytta, Siggerud

Forening: Follo sopp- og nyttevekstforeningen

Region: Viken

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere

Vi oppfordrer til sopptur i Sørmarka/ Bukkesti med felles soppkontroll ved Stallerudhytta etter turen. Stallerudhytta er en speiderhytte som ligger på gangveien midtveis mellom Langhus og Siggerud.

Buss 510 (Bøleråsen) har endeholdeplass øverst på Bøleråsen der det også er god parkering. Herfra går det flere merkede stier gjennom marka. Man kan også parkere ved Joker i Vevelstadveien, gå tvers over veien og fortsette på gangvei mot sør til Damplassen og ta turen sør og øst for Fugleåsen. Eller parkere ved Haugjordet ungdomsskole og gå gjennom åsen og skogholtene på nordsiden (Steinsoppterreng). Gangveien gjennom skogen fører til Damplassen og videre til Stallerudhytta. Gå til http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/?id=75 for turkart gjennom marka. Stallerudhytta er merket med en blå ring. Turstiene er stiplet og gangveier er merket med blått. Gangbrua over Vevelstadveien kan brukes hvis man kommer fra Assuren-området. Det er mange stier fra andre utgangspunkt enn de nevnte, både fra Siggerud og fra utkanten av marka.

OBS! I dag har vi også soppkontroll på Bysetermåsan:

Soppkontroll på Bysetermåsan