Kartleggingsseminar – Østmarka

Follo sopp- og nyttevekstforening arrangerte en regionsamling for naturkartleggere i oktober 2021. Formålet var å karlegge naturverdier i områder som er tiltenkt nasjonalpark i Østmarka.

 

Tilsammen deltok 24 kyndige deltagere fra Romerike, Oslo, Follo, Fredrikstad, Halden, Larvik, Tønsberg, NINA og NHM.

Seminaret startet fredag ettermiddag med foredrag.  Den lokale Østmarkaeksperten Even Saugstad  ga oss innblikk i den historiske bruken av
Østmarka i de aktuelle områdene vi skulle undersøke. Deretter holdt Egil Bendiksen fra NINA et foredrag om naturverdiene
i området. Til slutt hadde Bente Rian et foredrag om arbeidsmetodikken for workshopen. Hele lørdag var satt av til feltarbeid i grupper og  på søndag ble det jobbet med bestemmelsesarbeid inne.

Per 31. oktober 2021 var det lagt inn totalt 336 registreringer fordelt på 226 arter.

Samlet sett viser resulatene at det er mye gammel skog med høye naturverdier
som er verd å bevare. Videre kartlegging av disse områdene anbefales og vil garantert
avdekke flere spennende arter.

Les mer i første nummer av medlemsbladet 2022.