Årsmøte

Foto: Bente Klevenberg

Praktisk info

Dato: 14.02.23

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Adresse: Waldemarhøy bygde- og kultursenter, Waldemarhøyveien, Ski, Norge

Forening: Follo sopp- og nyttevekstforeningen

Region: Viken

Pris fra: Gratis

Velkommen til årsmøte for Follo sopp- og nyttevekstforening

Dato: Tirsdag 14. februar 2022, kl. 19.00
Sted: Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, 1400 SKI
Saksliste:
1. Innledning/konstituering
Valg av møteleder
Til stede/antall stemmeberettigede
Valg av referent og to til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding for 2022
3. Regnskap for 2022 og revisjonsberetning
4. Budsjett for 2023
5. Innkomne forslag
6. Valg av
a) Nytt styre
b) Revisor
c) Valgkomité
d) 3 representanter til Forbundets årsmøte den 22. – 23. april.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes foreningen på e-post:
follosopp@gmail.com innen 31. januar 2023.
Årsmelding for 2022, valgkomiteens innstilling, regnskap for 2022 og budsjett for 2023 sendes
møtedeltagerne i forkant av årsmøtet.

Vel møtt!